Atverkite katalogą Mano Dokumentai. Sukurkite naują katalogą ir pavadinkite savo klasės vardu (pvz. 3a). Atverkite programos MS WORD langą ir naują dokumentą išsaugokite sukurtame kataloge V_Pavardė.doc

Prisiminkite komandas:

File: New, Open, Save, Save As (Failas: Naujas, Atidaryti, Įrašyti, Įrašyti kaip, uždaryti )

Edit: Cut, Copy, Paste, Select All, Undo, Redo (Redagavimas: Iškirpti, Kopijuoti, Įklijuoti)

 

Išsaugotame dokumente surinkite 5 - 6 puslapius teksto. Naudokite standartinius šriftus „Times New Roman“ arba „Arial“ (šrifto dydis – 12 pt). Antraštės turi būti lapo centre (šrifto dydis – 14 pt Bold). Lapo paraštės (File -> Page setup/Puslapio parametrai) reikia parinkti tokias: nuo kairio kašto 3cm , nuo dešinio -1 cm, nuo viršaus 2cm, nuo apačios 2cm. Įtrauka - kiekvienos naujos pastraipos eilutė turi prasidėti 1,25cm nuo krašto. Paraštes išlyginkite (lygiuota ® justify/abipusė). Renkant tekstą laikykitės bendrųjų raštvedybos reikalavimų ir įvykdykite šias užduotis:

 

1. Darbą išsaugokite ir savo kompiuterinėje laikmenoje (pvz.: diskelyje, inf. kaupiklyje).

2. Sumodeliuokite  titulinį lapą (žr. kitoje lapo pusėje).

3. Tam tikrose vietose pakeiskite teksto ir fono spalvas. Naudokite teksto efektus ir animaciją.

4. Įterpkite datą  (Insert ® Date and Time/Įterpimas ® Data ir laikas ).

5. Įtepkite kelis simbolius (Insert ® Symbol/ Įterpimas ® Simbolis).

6. Įterpkite išnašas (Insert ® Reference ® Footnote/ Įterpimas ® Nuoroda ® Išnaša).

7. Įterpkite ne mažiau kaip 2 teksto laukus (Insert ® Text box/Įterpimas ®Teksto laukas).  

    Teksto laukus nuspalvinkite, pakeiskite rėmelio storį ir spalvą. Panaudokite šešėlius ir 3D.  

    Teksto laukų matmenys: 5x4 cm ir 7x3 cm.

8. Nubraižyti kelias figūras, naudojant „Drawing/Piešimas” įrankių juosta. Figūras

    sugrupuokite.

9. Įterpkite 2 Word Art užrašus (lnsert ® Picture ® Word Art/ Įterpimas ®  Paveikslėlis ®   

    Programa WordArt ). Pakeisti užpildymo spalvą, raidžių išsidėstymo trajektoriją.

10. Įterpkite 5 paveiksliukus (lnsert ® Picture ® Clip Art/From File). Paveiksliukus   

      išdėstykite  skirtingai teksto atžvilgiu.

11. Tam tikroje teksto dalyje tarp teksto eilučių padarykite didesnius tarpus (1,5 k; 2k). Vieną  

      pastraipą  išskirkite iš teksto (12pt- nuo viršaus ir 6pt – nuo apačios,  3 cm – nuo kairės ir  

      2  – cm nuo dešinės). (Format ® Paragraph/ Formatavimas ® Pastraipa)

12. Vienos pastraipos raidę padarykite „didelę“ (Format ® Drop Cap/ Formatavimas ®    

      inicialas). Išsiaiškinkite Format –Change Case galimybes.

13. Nubraižykite dvi lenteles (Table ® Insert ® Table/Lentelė ®Įterpti lentelė). Lentelės 

      užpildykite realiais duomenimis. Pakeiskite lentelių linijų storį ir spalvą, langelių fono

      spalvą ( Format ® Borders and Shading/ Formatavimas ®  Kraštinės ir spalvinimas).

14. Letelėse turi būti sulietų (Merge Cells/Sulieti Langelius) ir perskeltų langelių

      (Split  Cells/Perskirti langelius).

15. Lentelės langeliuose įterpkite formules (pvz. Sum, Average) (Table ® Formula)

16. Panaudokite dviejų lygių automatinę eilučių numeraciją ir ženklinimą (Format ® Bullets

      and   Numbering/ Formatavimas ®Ženkleliai ir numeravimas)

17. Vieną ar pusę puslapio parašykite stulpeliais  (Format ® Colums/ Formatavimas ®

      Stulpeliai).

18. Iterpkite keletą hipersaitų (Insert ® hyperlink/Įterpimas ® Hipersaitas).

19. Parašykite 2 matematines išraiškas (Insert ® Object®MS Equation 3.0), kuriose bet po 5 

      būdingus matematinius simbolius kurių nėra klaviatūroje.

20. Tam tikroje vietoje panaudokite tabuliatorių galimybes (Format – Tabs/Formatavimas –

      tabuliatoriai).

21. Nubraižykite organizacijos schemą (Insert ® Picture ® Organizacion Chart).

22. Baigę darbą, nustatykite rašybos tikrinimo kalbą ir ištaisykite klaidas. (Įrankiai – Kalba)

SĖKMĖS DARBE!

 

Vertinimas


1.      Formatavimas (0 – 2)

2.      Raštvedyba (0 – 2)

3.      Užduočių įvykdymas (0 – 5)

4.      Papildomi klausimai žodžiu (0 – 1)