3a   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 vidurkis
1 1. Teksto įvedimas, redagavimas, (Cut,Copy, Paste…) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 9 10 9,81
2 2. Simbolių, pastraipų, skyrių formatavimas (format) 8 7 7 7 8 6 6 6 8 5 8 9 7 6 8 9 7,19
3 3. Veiksmai su dokumentais (New, Save, Save As, Close.. 10 10 10 7 7 10 10 7 10 10 10 10 5 10 10 10 9,13
4 4. Lentelių sudarymas ir redagavimas 9 9 7 2 6 9 8 8 9 5 7 10 7 8 5 10 7,44
5 5. Formulių ir funkcijų naudojimas lentelėje 2 5 6 2 1 6 1 6 8 5 6 9 4 2 5 8 4,75
6 6. Tabuliacijos ženklų naudojimas (Format-Tabs) 1 1 5 2 1 1 6 1 1 3 7 1 5 1 4 10 3,13
7 7. Puslapių antraštės, poraštės, išnašos 7 5 5 2 5 3 6 4 8 4 8 7 5 5 5 6 5,31
8 8. Teksto laukai. (Tex box) 5 7 4 1 5 2 5 1 8 4 7 9 4 2 5 10 4,94
9 9. Autotekstas. Rašybos tikrinimas 9 5 4 1 1 6 6 4 1 8 4 1 3 9 6 9 4,81
10 10. MS Equation 1 1 1 1 1 6 1 1 8 10 1 8 1 1 1 5 3,00
11 11. Teksto paieška ir keitimas (Edit-Find/Replace) 7 9 3 4 1 6 7 2 7 9 1 3 3 6 7 4 4,94
12 12. Stiliai. Parinkimas, kūrimas, redagavimas 7 5 8 5 2 2 8 5 6 6 10 6 7 5 8 8 6,13
13 13. Drawing įrankių juosta. Automatinės figūros.  4 7 4 6 3 6 8 5 8 5 6 8 5 2 7 10 5,88
14 14. Sąrašai. Rikiavimas. Numeracija. Ženklinimas 7 6 5 2 2 2 7 5 9 4 7 8 3 2 9 10 5,50
15 15. šablonai, formos ir standartiniai laiškai, 3 5 5 2 1 2 7 2 6 4 5 5 4 1 9 7 4,25
16 16. WordArt, Drawing, Graph Chart, 7 7 2 3 1 1 2 1 1 10 5 1 1 1 9 7 3,69
17 17. Automatinis turinys, dalykinė rodyklė. 3 1 2 1 1 6 5 1 4 1 5 7 3 1 8 4 3,31
Vidurkis 5,88 5,88 5,18 3,41 3,29 4,94 6,06 4,06 6,59 6,06 6,29 6,59 4,41 4,24 6,76 8,06 5,48