3d   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 vidurkis
1 1. Teksto įvedimas, redagavimas, (Cut,Copy, Paste…) 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 8 10 9 10 9,64
2 2. Simbolių, pastraipų, skyrių formatavimas (format) 9 9 9 8 7 4 9 10 9 7 5 6 8 8 7,71
3 3. Veiksmai su dokumentais (New, Save, Save As, Close.. 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 9 10 8 10 9,64
4 4. Lentelių sudarymas ir redagavimas 9 10 5 6 7 4 7 10 8 3 3 4 4 10 6,43
5 5. Formulių ir funkcijų naudojimas lentelėje 8 9 1 6 1 4 6 7 8 3 2 2 1 8 4,71
6 6. Tabuliacijos ženklų naudojimas (Format-Tabs) 7 9 1 4 1 4 7 8 9 5 2 3 1 9 5,00
7 7. Puslapių antraštės, poraštės, išnašos 7 9 1 2 3 4 5 10 10 5 4 3 4 9 5,43
8 8. Teksto laukai. (Tex box) 8 10 10 2 2 8 5 8 10 8 7 7 3 10 7,00
9 9. Autotekstas. Rašybos tikrinimas 10 9 10 10 6 4 9 10 10 10 5 6 7 10 8,29
10 10. MS Equation 7 8 1 2 4 4 1 10 7 5 1 1 1 10 4,43
11 11. Teksto paieška ir keitimas (Edit-Find/Replace) 8 8 6 8 4 9 5 10 10 8 3 10 5 10 7,43
12 12. Stiliai. Parinkimas, kūrimas, redagavimas 9 10 5 10 5 9 7 10 10 10 1 7 8 10 7,93
13 13. Drawing įrankių juosta. Automatinės figūros.  9 10 1 8 5 4 8 9 10 5 2 9 7 10 6,93
14 14. Sąrašai. Rikiavimas. Numeracija. Ženklinimas 9 9 4 6 4 4 7 10 9 8 4 6 5 10 6,79
15 15. šablonai, formos ir standartiniai laiškai, 9 8 4 3 3 9 6 8 10 8 3 6 2 10 6,36
16 16. WordArt, Drawing, Graph Chart, 7 10 4 3 7 1 5 10 10 6 1 9 1 10 6,00
17 17. Automatinis turinys, dalykinė rodyklė. 7 2 4 3 5 1 5 8 8 5 1 8 1 10 4,86
Vidurkis 8,41 8,82 5,06 5,94 4,88 5,35 6,59 9,24 9,29 6,82 3,59 6,29 4,41 9,65 6,74