2 praktinė užduotis

Atverkite 1 praktinės užduoties darbą (galite naudoti ir kitą tekstą).

1.      Įterpkite: 1 lapą po titulinio lapo (jis bus skirtas turiniui) ir 1 lapą dokumento pabaigoje (jis bus skirtas dalykinei rodyklei).  Įterpimas – Lūžis – Puslapio Lūžis

2.      Padalinkite dokumentą sekcijomis (skyriais)

-          Titulinis lapas -1 sekcija

-          Dokumento tekstas - 2 sekcija

-          Paskutinis lapas – 3 sekcija.         Įterpimas – Lūžis – Paskesnis Puslapis

3.  Suformuokite kolontitulus. Kiekvienos sekcijos pirmame lape kolontitulų neturi būti. Kituose lapuose viršutiniame kolontitule įrašykite: kairėje „Senamiesčio gimnazija“, dešinėje – klasės pavadinimą (pvz. 3ra). Apatiniame kolontitule įrašykite : kairėje: vardą ir pavardę, dešinėje – puslapio numerį (numeraciją pradėkite nuo 3, tituliniame lape ir turinio lape puslapių numeriai nerodomi). Viršutinio kolontitulo tekstas – pabrauktas linija. Apatinio kolontitulo tekstas po linija.       Rodymas – virš. ir apat. Kolontitulai        Failas – Puslapio parametrai – maketas

4.  Pastraipų antraštėms pritaikykite stilius Antraštė 1 (Arial Bold 16 pt) ir Antraštė 2 (Arial Bold Italic 14 pt). Jei tekste nėra antraščių, jas sugalvokite ir įrašykite (pvz. 1 dalis, 2 skyrius).

5.  Sukurkite savo stilių pastraipa1  (pastraipa / įprastasis verdana 10pt pirmos eilutės įtrauka 1,5 cm) ir pritaikykite visoms dokumento teksto pastraipoms.   Formatavimas – Stiliai ir formatavimas

6.  Savo nuožiūra sukurkite simbolio stilių ir pritaikykite jį keliems dokumento simboliams.

7.  Antrame lape sumodeliuokite turinį.   Įterpimas – Nuoroda – Rodyklė ir sąrašai – Turinys

8.  Suformuokite dalykine rodyklę (ne mažiau 10 terminių). Dalykinę rodyklę patalpinkite paskutiniajame lape. Įterpimas – Nuoroda – Rodyklė ir sąrašai – Rodyklė

9.   Sunumeruokite paveikslėlius (iliustracijas) Įterpimas – Nuoroda – Nuorodinė antraštė

10.  Pasirinkite vieną iš šablonų  angliškus žodžius pakeiskite lietuviškais (pagal vadovėlio 8.3 skyrelyje pateiktą instrukciją)

SĖKMĖS DARBE!