Praktinė užduotis Nr.1

Sukurkite kataloge Mano Dokumentai naują aplanką. Jį pavadinkite Programa_1. Šiame aplanke turėsite išsaugoti parašytą programą. Darbalaukyje susiraskite ir atverkite nuorodą FPS. Pasirinkite: Rinkmena - Kurti - Programą . Surinkite žemiau pateiktos programos tekstą.

Baigę rinkti tekstą, programą kompiliuokite (Kompiliatorius - Kompiliuoti arba Ctrl + F9). Ištaisykite programos tekste visas klaidas. Turi atsiasti pranešimas „Programa sukompiliuota sėkmingai“. Vykdykite programą: Derinimas - Vykdyti arba F9. Išsaugokite programą savo sukurtame kataloge Programa_1 (Rinkmena įrašyti kaip...). Pabandykite pakeisti kintamųjų tipą : vietoj integer įrašykite real. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip atrodo programos spausdinami rezultatai. Pabandykite programą papildyti atitinkamais sakiniais, kad ji skaičiuotų ir ekrane spausdintų dviejų įvestų skaičių sumą, skirtumą ir sandaugą.