Jonavos Senamiesčio gimnazija
Nuo mokymo -
prie mokymosi!
»
»
»
»
»
»
 
 
 
Trečiokams
 
Kompiuterinės braižybos užduotys 3 klasei:

I pusmetis

 1. Nubraižyti po vieną liniją per visą A4 lapo plotį. Pvz. 12 psl.
 2. Užrašyti savo Vardą, Pavardę, klasę, mokyklos pavadinimą,
  mokyklos adresą, pasirinkto aukščio braižybos šriftu.
 3. Užduotis 17 psl. (žydrame fone 1.)
 4. Užduotis 21 psl. (žydrame fone 1. ir 2.)
 5. Užduotis 26 psl. (žydrame fone 1. pasirinkti a arba b)
 6. Užduotis 30 psl. (žydrame fone, pasirinkti vieną brėžinį)
 7. Nubraižyti detalę trijose projekcijų plokštumose: frontalioji, profilinė, horizontalioji. Datalę duoda mokytojas!
 8. Uzduotis 45 psl. (žydrame fone 1.)
 9. Uzduotis 46 psl. (žydrame fone 4.)
 10. Uzduotis 47 psl. (žydrame fone 9.)
 11. Uzduotis 54 psl. (žydrame fone 3.)
 12. Uzduotis 55 psl. (žydrame fone 5.)
 13. Uzduotis 56 psl. (žydrame fone 8.)
 14. Uzduotis 64 psl. (žydrame fone 3. nubraižykite vienos detalės išklotinę)
 15. Uzduotis 70 psl. (žydrame fone 3.a) )
 16. Uzduotis 73 psl. (žydrame fone 2.)
 17. Uzduotis 74 psl. (žydrame fone 3. a) )
 18. Uzduotis 82 psl. (žydrame fone 2. a) )
 19. Uzduotis 86 psl. (žydrame fone 3. a) )
 20. Uzduotis 91 psl. (žydrame fone 2. a) )
 21. Uzduotis 93 psl. (žydrame fone 1. a) )

II pusmetis

      I pusmetis

 1. Uzduotis 95 psl. (žydrame fone 1. ir 2. pasirinkti po viena brėžinį)
 2. Uzduotis 97 psl. (žydrame fone 1. a) )
 3. Uzduotis 98 psl. (žydrame fone 2.)
 4. Uzduotis 101 psl. (žydrame fone 1. a) )
 5. Uzduotis 102 psl. (žydrame fone 5. a) ir b) )

 6. Uzduotis 104 psl. (žydrame fone 5.)

 7. Uzduotis 107 psl. (žydrame fone 1.)

 8. Uzduotis 113 psl. (žydrame fone 1.)

 9. Uzduotis 115 psl. (žydrame fone 1. a) )
 10. Uzduotis 117 psl. (žydrame fone 1. a) )
 11. Uzduotis 122 psl. (žydrame fone 1. viena detalė)
 12. Uzduotis 125 psl. (žydrame fone 1. a) )
 13. Uzduotis 136 psl. (žydrame fone 3. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta 2007-03-12
© 2006 Jonavos Senamiesčio gimnazija. IT mokytojas Saulius Brazauskas saulius8@tiltas.lt