Jonavos Senamiesčio gimnazija
Nuo mokymo -
prie mokymosi!
»
»
»
»
»
»
 Teminiai planai

1 pusmetis
» Kompiuteris
» Teksto rengimas kompiuteriu

2 pusmetis
» Programavimas Paskaliu
» Informacija

 Atsiskaitymas

» 1 pusmetis

» 2 pusmetis

 
 Kontroliniai testai

» Testavimo sistema Infotestas 2.0L

Prie kontrolinių testų laikymo sistemos galima prisijungti tik gimnazijos kompiuterių klasėse.

 
 

 

E
Antrokams

Kompiuteris

1. Elgesio ir darbų saugos taisyklės »atidaryti / »parsisiųsti
2. Pažintis su kompiuteriu. Sąvokos »atidaryti / »parsisiųsti
3. Failai ir jų tvarkymas »atidaryti / »parsisiųsti
4. Kompiuterio klaviatūra »atidaryti / »parsisiųsti
5. Kompiuterio sandara »atidaryti / »parsisiųsti
6. Dvejetainė skaičiavimo sistema ir logikos algebra »atidaryti / »parsisiųsti
7. Programinė įranga »atidaryti / »parsisiųsti
8. Kompiuterių tinklai »atidaryti / »parsisiųsti
9. Internetas »atidaryti / »parsisiųsti
10. Elektroninis paštas »atidaryti / »parsisiųsti
11. Kompiuterių virusai »atidaryti / »parsisiųsti
12. Kompiuterių tipai ir raida »atidaryti / »parsisiųsti

Teksto rengimas kompiuteriu

Pagrindinės sąvokos ir taisyklės »atidaryti / »parsisiųsti
Praktinė užduotis Nr.1 »atidaryti / »parsisiųsti
Praktinė užduotis Nr.2 »atidaryti / »parsisiųsti

Programavimas Paskaliu

Algoritmo sąvoka. Savybės vaizdavimas »atidaryti / »parsisiųsti
Duomenys ir kintamieji »atidaryti / »parsisiųsti
Programavimas Paskaliu (teorijos santrauka) »atidaryti
Programavimas Paskaliu (elekroninė knyga) »atidaryti
Nemokama, Free Pascal programavimo sistema »parsisiųsti
Programa „Algoritmų analizės uždaviniai“ »parsisiųsti

Programavimas C++

1. Programavimo pradmenys. Įvadas. Programa. Paprasčiausi skaičiavimai.
     Klausimai  »atidaryti
2. Veiksmų šakojimas.
3. Veiksmų kartojimas.
     Ciklas For.
     Ciklas While.
     Ciklas cikle.
     Pagrindiniai algoritmai.
4. Tekstiniai failai.
5. Funkcijos.
6. Vienmačiai masyvai.
7. Simbolių eilutės.
8. String simbolių eilutės.
9. Struktūros.
10. Struktūrų masyvas.

          
Užduotys  »atidaryti
Elektroninė knyga „C++. D. Bakšys“»atidaryti
Knygos:
"Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimo pagrindus C++" 9 - 10 klasei
"Šiuolaikiškas žvilgsnis į programavimo pagrindus C++" 10 - 11 klasei »parsisiųsti


Informacija »atidaryti / »parsisiųsti

Tinklalapių kūrimas

FP darbai parsisiųsti

Projektinio darbo užduotis parsisiųsti

Kompiuterinė leidyba

1. Įvadas. Saugaus darbo ir elgesio taisyklės. Kompiuterinės leidybos programų apžvalga.
2. Grafinių objektų konfigūravimas. Dydžio keitimas. Raiška. Išsaugojimas.
3. Tinklalapio ipiccy.com galimybės.
4. Koliažas. MSC »parsisiųsti
5. Programa Gimp. Objektų konfigūravimas. Dydžio keitimas. Užrašas su šešėliu. Sluoksniai. Sluoksnio kopijavimas.
6. Programos Gimp įrankinė.
7. Dinaminiai *.gif tipo paveiksliukai.
8. Filtrai. Greita kaukė - kraštinių konfigūravimas.
Fotografavimas
9. Programa Microsoft Publisher. Vizitinė kortelė. Lankstinukas. Diplomas.
10. Kalendorius, knyga. Tekstas knygai  »atidaryti. Senos nuotraukos »parsisiųsti
11. Knygos gamyba. Tekstas knygai  
12. Knygos gamyba  
13 - 15. Programa Scibus. Knyga»parsisiųsti . Figūros. Tekstas ant kreivės. Tekstas kaip iliustracija »parsisiųsti .
16 - 19 Plakatas.  
20. Projektinis darbas. Temų pasiskirstymas. Užduotis  »parsisiųsti
21 - 29. Projektinis darbas.
30 - 34 Projektinių darbų pridavimas, demonstravimas

 

II pusmečio užduotis:

Pagaminti rinkinį leidinių pagal su mokytoju suderintą tema.

Temos:

 • rinkinys mokyklai (gimnazijai),

 • rinkinys verslui,

 • rinkinys meno mokyklai,

 • rinkinys sporto centrui

 • rinkinys bažnyčiai, arba pelno nesiekiančiai organizacijai,

 • sporto klubui (pasirinkti: krepšinio komanda, futbolo komanda, bokso klubas),

 • rinkinys valstybės įstaigai (pasirinkti: savivaldybė, vandentiekio įmonė, gelbėtojai ir priešgaisrinė dalis, butų ar namų priežiūros įmonė),

 • rinkinys savo šeimai (geneologinis medis, atvirukai, kalendorius, šias dalis galima pakeisti vietoje esančių ir jums netinkamų rinkinyje).

Rinkinį sudaro:

 • vizitinė kortelė (3asmenims),

 • padėka, diplomas, raštas,

 • brošiūra, lankstinukas,

 • kvietimas,

 • knyga (gali būti tos įstaigos istorija,arba aprašyta veikla, sudėta į 16 puslapių) 

 • plakatas,

 • kalendorius.

Vertinama bus informatyvumas, dizainas, darbo priemonių įvairovė.

Atnaujinta 20020-04-08
© 2006-2020 Jonavos Senamiesčio gimnazija. IT mokyojas Saulius Brazauskas saulius8@tiltas.lt.
>