Jonavos Senamiesčio gimnazija
Nuo mokymo -
prie mokymosi!
»
»
»
»
»
»
 
 
 
Trečiokams

Informacinių technologijų kurso trečiai gimnazijos klasei užduotys:
Kiekvienas darbas vertinamas pažymiu.

 

I pusmetis

Užduočių medžiaga >>>

„Pasaulis kompiuteryje I dalis“ XI–XII klasėms TEV Vilnius 2012.

 

1.      I darbas. Langelių koordinatės. Formulės ir funkcijos. Duomenų rikiavimas, vaizdavimas grafiškai.

1.1.   6 psl. Banko „Plius“ palūkanos

1.2.   8 psl. Kartojimo užduotys Nr.2

1.3.   9 psl. Kartojimo užduotys Nr.3

1.4.   13 psl. Kartojimo užduotys „Parduotuvė arbatos aromatas“

1.5.   15 psl. Kartojimo užduotys „Parabolės ir tiesės grafikai“

2.      II darbas. Skaičiuojame sumą ir kiekį

2.1.   22 psl. „Skaičių porų lyginimas“

2.2.   23 psl. „Apklausa“

2.3.   23 psl. „Kontrolinis darbas“

2.4.   24 psl. UAB „Lo&Ma bankas“

3.      III darbas. „Truputis logikos“

3.1.   26 psl. „Skaičių porų lyginimas“ (su dviem rezultatais)

3.2.   27 psl. „Funkcija AND“

3.3.   27 psl. „Funkcija OR“

3.4.   28 psl. „Funkcija NOT“

3.5.   28 psl. „Apklausa“

3.6.   29 psl. Užduotis Nr.3

4.      IV darbas. „Duomenis rikiuojame ir sijojame“

4.1.   34 psl. Užduotis Nr.1

4.2.   35 psl. Užduotis Nr.2

4.3.   35 psl. Užduotis Nr.3

5.      V darbas. „Apvaliname skaičius“

5.1.   40 psl. „Saulėgrąžos“

5.2.   41 psl. „Paroda“

5.3.   42 psl. Užduotis Nr.1

5.4.   42 psl. Užduotis Nr.2

5.5.   43 psl. Užduotis Nr.3

6.      VI darbas. „Sudėtingesni sąlyginės funkcijos taikymo atvejai“

6.1.   44 psl. „Funkcijos y=|2+x|+|2-x| reikšmių kitimas

6.2.   45 psl. Užduotis Nr.1

6.3.   46 psl. Užduotis Nr.3

6.4.   48 psl. Užduotis Nr.5, a)

7.      VII darbas. „Trigonometrinių funkcijų grafikai“

7.1.   51 psl. „Funkcijos pi taikymas“

7.2.   52 psl. „Funkcija y = sin x“

7.3.   53 psl. „Funkcija y = cos x “

7.4.   54 psl. Užduotis Nr.4

8.      VIII darbas. „Kuriame vaizdingas diagramas

8.1.   57 psl. „Mokesčiai už ryšio paslaugas “

8.2.   58 psl. „Suaugusiųjų mokyklų ir mokinių skaičius“

8.3.   59 psl. „Miško žvėrelių krepšinio varžybos“

8.4.   60 psl. „Neformaliojo švietimo veiklų lankomumo reitingas“

9.      IX darbas. „Skaičiuojame laiką“

9.1.   67 psl. „Vasaros olimpinės žaidynės“

9.2.   69 psl. Užduotis Nr.1

9.3.   71 psl. Užduotis Nr.6

10. X darbas. „Projektas“ (pasirinkti vieną projektą iš 10 (74 psl.), 11, 12 temų)

 

11. XI darbas „Informacijos pateikimas tekstiniame dokumente“. „Tekstinių dokumentų kūrimas, tvarkymas ir spausdinimas“

10.1.               110 psl. „Aukso pjūvis“

10.2.               114 psl. „Antanas Baranauskas Dienoraštis“

10.3.               115 psl. Užduotis Nr.1

10.4.               115 psl. Užduotis Nr.2

10.5.               116 psl. „Puikiosios mokyklos kūrybinių darbų pristatymo progra-
ma“

10.6.               117 psl. Užduotis Nr.1

 

 Papildomos užduotys:

  1. 47 psl. 4 užduotis.

  2. 49 psl. 7 užduotis.

  3. 50 psl. 8 užduotis.

  4. 50 psl. 9 užduotis.

  5. 62 psl. 1 užduotis.

 

II pusmetis

 

1.        I darbas „Tabuliavimo žymės“

1.1.    124 psl. Užduotis Nr.1

1.2.    124 psl. Užduotis Nr.2

1.3.    125 psl. Užduotis Nr.4

2.       II darbas „Stuktūriniai sąrašai“

2.1.    126 psl. „Geometrija“ (padaryti 4 variantus taip kaip 126, 127,128 puslapiuose)

2.2.    130 psl. „Europos sąjunga“

2.3.    131 psl. „Puikiosios“ mokyklos spektakliai (2008–2010 m.)

2.4.    132 psl. Užduotis Nr.4

3.       III darbas „Teksto dėstymas lentele“

      3.1 135 psl. „Europiečių požiūris į mokslą ir technologijas“

      3.2 136 psl. „Matavimo vienetai“

      3.3 138 psl. „Moksliukų klasės mokinių sąrašas“

      3.4 139 psl. 1 užduotis

      3.5 140 psl. 4 užduotis

4.   IV darbas „Teksto dėstymas skiltimis“

      4.1 143 psl. „Stiliai ir formatai“ (žr. 145 psl. 1 užduotis)

      4.2 146 psl. 3 užduotis

5. V darbas „Puslapinės antraštės ir poraštės“

       5.1 148 psl. „K. Binkis UTOS“

       5.2 150 psl. 1 užduotis

 

„Pasaulis kompiuteryje II dalis“ XI–XII klasėms TEV Vilnius 2012.

 

6. VI darbas. „Teksto stiliai“

       6.1. 6 psl. „Archimedas“

       6.2. 8 psl. „Matematikos užduotys“

7. VII darbas. „ Dokumento turinys“

       7.1 17 psl. 2 užduotis (tekstas nebūtinai toks kaip knygoje)

8. VIII darbas „Dalykinė rodyklė“

        Sukurti dalykinę rodyklę

9. IX darbas „Objektų numeravimas“

        9.1 26 psl. 1 užduotis

        9.2 28 psl. 2 užduotis

10. X darbas „Saitai rašyklės dokumentuose“

        10.1 33 psl. 4 užduotis

11. XI darbas „ PROJEKTAS VIRTUALI EKSKURSIJA PO VILNIAUS UNIVERSITETĄ“. Atlikto projektą, spausdinti nereikia.

12. XII darbas 27. Pateikčių kūrimas ir tvarkymas. Temą pasirinkti ir suderinti su mokytoju. Skiriama 4 pamokos

       Užduotis >>>

       Pavyzdys >>>

13. XIII Projektinis darbas. Skiriama 4 pamokos.(Pasirinkti vieną iš žemiau išvardintų temų. Jei pažymio užtenka mažesnio kaip 8 galima rinktis temas (33, 34, 35, 37, 40), kur reikia padaryti tik skaidres.)

      33.E.Paslaugos (Gaminti skaidres)

      34. Asmens duomenys ir jų apsauga. (Gaminti skaidres)

      35. Autorių teisės. (Gaminti skaidres)

      36. Antrosios kartos saityno (WEB 2.0) paslaugos: (pademonstruoti)
       a) google socialinio tinklo ypatybes,
       b) dalijimosi nuotraukomis svetaines,
       c) dalijimosi pateiktimis svetaines pvz. symbaloo.com
       d) bendrojo dokumentų rengimo priemones,
       e) patarimai taisyklės.
       f) minčių žemėlapis.

      37. Informacijos kompiuteryje apsauga. (Gaminti skaidres)

      38. Projektas Pilietiškumo tyrimas mokykloje. (naudoti GoogleDocs)

      39. Projektas Elektroninis žurnalas.

      40. Skyriaus Saugus ir teisėtas naudijimasis informacijos bei e. paslaugomis  santrauka. (Gaminti skaidres)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta 2007-03-12
© 2006 Jonavos Senamiesčio gimnazija. IT mokytojas Saulius Brazauskas saulius8@tiltas.lt