Jonavos Senamiesčio gimnazija
Nuo mokymo -
prie mokymosi!
»
»
»
»
»
»
 
 
 
Pirmokams
 

1 tema. Įvadinė pamoka.

 

Mokymo uždaviniai (mokytojui)

(Susipažinti su mokiniais.)

Supažindinti mokinius su darbo informatikos kabinete taisyklėmis, reikalavimais, vertinimo sistema.

Pademonstruoti vaizdo filmą apie peles.

Paskirstyti projektinių darbų temas.

Paskelbti mokiniams projektinių darbų atlikimo trukmę, vertinimo kriterijus.

Mokymosi uždaviniai (mokiniui)

Mokiniai turi išsiaiškinti:

·     darbo informatikos kabinete saugos taisykles.

·     kokia tema turi parengti projektinį darbą, kiek laiko skiriama tam darbui atlikti, kokie reikalavimai keliami projektiniams darbams, jų pristatymui.

 

Projektas pelės

Atnaujinta 20014-08-28
© 2006 - 2014 Jonavos Senamiesčio gimnazija. IT mokytojas Saulius Brazauskas saulius8@tiltas.lt