Naršyklių parinktys
Informacinių technologijų pamoka
 Teorija
Sąvokos
Apie naršykles
Internet Explorer
Mozilla Fire Fox
Opera
Nestcape Browser
 Praktika
Atlikite praktines užduotis. Jos padės geriau įsisavinti teorinę medžiagą, išbandyti paktiškai parinkčių nustatymus naršyklėms.
                 Pradėti»
 
 Testas

Atsakykite į teorinius testo kausimis. Dalis šių klausimų bus pateikta kontroliniame teste.
                Pradėti»

 
 Teminiai planai
               2 klasėms »
3 klasėms »

4 klasėms »
 
 
Sąvokos

Naršyklė - tai žiniatinklio hipertekstinės informacijos peržiūros kompiuterinė programa. Naršyklė perskaito hiperteksto dokumento kodą (HTML), interpretuoja jį ir pateikia vaizdą ekrane.

Parinktis - parametras (savybė), kurio norimą reikšmę (būseną, nuostatą) galima parinkti iš duotųjų skaičiaus kartu su parinkimo mechanizmu (pvz., dialogo langu).

Pamokos medžiagą galite pasisisiųst skaidrėse arba .doc formate.


© 2006 IT mokytojas Saulius Brazauskas saulius8@tiltas.lt Jonavos Senamiesčio gimnazija senamiestis@centras.lt.