Kompiuteris 16 val.


Eil Nr

Data

Pamokos tema

Pamokų skaičius

Tikslai, uždaviniai

Mokymosi formos Metodai

Ugdomi gebėjimai

Atsiskaitymo formos

Namų darbai

1.

2006-09

1 savaitė

Saugaus darbo ir elgesio taisyklės kompiuterių klasėje >>>

1

Paaiškinti pagrindines saugaus darbo ir elgesio taisykles kompiuterių klasėje, supažindinti su kompiuterio operatoriaus darbų saugos instrukcija.

Aiškinimas, aiškinamasis pasakojimas,

Instruktažas,

demonstravimas

Mokiniai žino pagrindines saugaus darbo ir elgesio taisykles, supranta darbų saugos svarbą.

Dalis klausimų bus kontroliniame teste

 

2.

2006-09

1 savaitė

Pažintis su kompiuteriu >>>

1

Supažindinti mokinius su kompiuterių raida ir sandara.

Paskatinti domėjimąsi kompiuterija.

Paaiškinti darbo kompiuteriu pradmenis

 

Diskusija,

aiškinamasis pasakojimas,

demonstravimas

Žino esminius pasiekimus kompiuterijos raidoje. Mokiniai moka įjungti ir išjungti kompiuterį, moka atlikti pagrindinius veiksmus su “langais”, įsisavina pagrindinių sąvokų prasmę (piktograma, šaukinys, langas), žino pagrindinius lango elementus.

Dalis klausimų bus pirmame kontroliniame teste

Parsisųsti iš svetainės temos pateiktį skaidrėse. Pasikartoti klasėje gautą informaciją

3.

2006-09

3 savaitė

Failai ir jų tvarkymas >>>

1

Išmokyti atlikti pagrindinius veiksmus su kompiuteriu.

 

Demonstravimas,

diskusija

aiškinamasis pasakojimas

Paaiškina failo ir aplanko sąvokas, atpažįsta bylų tipus. Kopijuoja, perkelia ir šalina bylas. Pervadina bylas ir aplankus. Pakuoja ir iš pakuoja bylas.

Dalis klausimų bus pirmame kontroliniame teste

Parsisūsti temos pateiktį skaidrėse. Pasikartoti klasėje gautą informaciją

4.

2006-09

3 savaitė

Kaip rinkti simbolius

Kompiuterio klaviatūra >>>

1

Išmokyti tinkamai dirbti klaviatūra, paaiškinti klaviatūros sritis, standartus.

Aiškinimas,

pratimai,

demonstravimas

Įvardina Europos šalių klaviatūros standartą, geba pridėti reikiamą kalbą, pasinaudoja visų lygių ženklais, žino greitojo rinkimo principus, žino Lietuvoje naudojamas kodų lenteles.

Dalis klausimų bus pirmame kontroliniame teste

Parsisūsti temos pateiktį skaidrėse. Pasikartoti klasėje gautą informaciją

5.

2006-09

3 savaitė

Kompiuterio sandara ir išoriniai įrenginiai >>>

2

Supažindinti su pagrindinėmis kompiuterio sudedamosiomis dalimis, išoriniais įrenginiais ir jų atliekamomis funkcijomis.

Demonstravimas,

diskusija

aiškinamasis pasakojimas.

Paaiškina pagrindinių asmeninio kompiuterio struktūrinių dalių paskirtį ir funkcijas. Apibūdina atminties tipus (RAM ir ROM). Žino pagrindinius informacijos matavimo vienetus.

Dalis klausimų bus pirmame kontroliniame teste

Parsisūsti temos pateiktį skaidrėse. Pasikartoti klasėje gautą informaciją

6.

2006-10

1 savaitė

Kontrolinis testas

1

Patikrinti žinias ir įgūdžius

 

 

40 klausimų testas laikomas kompiuterio pagalba. Testo klausimai iš praeitų temų

 

7.

2006-10

1-2 savaitės

Kompiuterio veikimas

Dvejetainė skaičiavimo sistema. Logikos algebra >>>

3

Išmokyti veiksmų su dvejetainiais skaičiais.

Su pažindinti su loginių schemų atliekamomis funkcijomis.

Aiškinimas

pratimai

Moka atlikti veiksmus su dvejetainiais skaičiais, moka perversti skaičius tarp dvejetainė ir dešimtainės sistemų. Supranta loginių schemų veikimą. Žino jų tipus.

Kontrolinis darbas. Pateikiami 5 uždaviniai

Parsisūsti temos medžiagą skaidrėse. Pasikartoti klasėje gautą informaciją.

Pratimai 1,2, 6, 14, 15, 16

8.

2006-10

3 savaitė

Programinė įranga ir operacinė sistema >>>

1

Paaiškinti programinės įrangos įvairumą ir apibūdinti operacinę sistemą bei jos funkcijas

Demonstravimas,

diskusija

aiškinamasis pasakojimas

Paaiškina programinės įrangos sampratą , pateikia pavyzdžių. Paaiškina operacinės sistemos, jos apvalkalo, terpės sąvokas. Išvardina pagrindines operacinės sistemos funkcijas ir geba jomis naudotis.

Dalis klausimų bus antrame kontroliniame teste

Parsisūsti temos pateiktį skaidrėse. Pasikartoti klasėje gautą informaciją

9

2006-10

3 savaitė

Kompiuterių tinklai

>>>

1

Paaiškinti kompiuterinių tinklų jungimo būdus ir tinklų tipus. Išmokyti naudotis tinklo stebėjimo komandomis

Aiškinamasis pasakojimas, demonstravimas,
instruktažas
laboratorinis darbas

Žino kompiuterinių tinklų jungimo būdus, tinklų tipus, ryšio priemones.

Dalis klausimų bus antrame kontroliniame teste

Pasikartoti klasėje gautą informaciją

10

2006-10

4 savaitė

Internetas >>>

1

Paaiškinti interneto paskirtį ir išmokyti juo naudotis

Demonstravimas,

diskusija

aiškinamasis pasakojimas,

pratimai

 

Paaiškina interneto veikimą ir paskirtį. Įvardija interneto teikiamas paslaugas. Naudojasi naršykle savo reikmėms.

Dalis klausimų bus antrame kontroliniame teste

Pasikartoti klasėje gautą informaciją

11

2006-10

4 savaitė

Elektroninių laiškų rašymas

>>>

1

Paaiškinti elektroninio pašto paskirtį ir išmokyti juo naudotis.

Demonstravimas

aiškinamasis pasakojimas,

pratimai

Paaiškina elektroninio pašto paskirtį ir pranašumus. Naudojasi elektroniniu paštu savo reikmėms.

Dalis klausimų bus antrame kontroliniame teste

Pasikartoti klasėje gautą informaciją

12

2006-11

2 savaitė

Kompiuterių virusai >>>

Kompiuterių raida ir tipai

>>>

2

Paaiškinti informacijos apsaugos nuo virusų svarbą, antivirusinių programų galimybes.

 

Demonstravimas,

diskusija

aiškinamasis pasakojimas,

 

Paaiškina pavojus, kylančius keičiantis bylomis ir naudojantis internetu. Apibūdina, kas yra kompiuterių virusas. Žino antivirusinių programų paskirtį ir galimybes. Išvardina pagrindinius kompiuterių tipus, nurodo jų skirtumus. Papasakoja kaip kompiuteriai taikomi kasdieniniame gyvenime

Dalis klausimų bus antrame kontroliniame teste

Pasikartoti klasėje gautą informaciją.

Naudojantis internetu, rasti informacijos apie kompiuterių raidą ir tipus ir ją įsisavinti.

13

2006-11

2 savaitė

Kontrolinis testas

1

Patikrinti žinias ir įgūdžius

 

 

40 klausimų testas laikomas kompiuterio pagalba. Testo klausimai iš praeitų temų