Kompiuterių tinklai. Internetas Elektroninis paštas
Informacinių technologijų pamokų ciklas
 Teorija

Kompiupiuterių
tinklai

Interneto sąvoka
Prisijungimas. Protokolas
Interneto paslauogos

Žiniatinklis
(world wide web)

Elektronis paštas
FTP
Pokalbiai internete
 

 

 Testas

Atsakykite į teorinius testo kausimis. Dalis šių klausimų bus pateikta kontroliniame teste.
                Pradėti»

 Praktika

Atlikite praktines užduotis. Jos padės geriau įsisavinti teorinę medžiagą.
                 Pradėti»

 

Laboratorinio darbo aprašymas »

 

Kompiuterių tinklai

•Kompiuterių tinklas – vieni su kitais sujungti kompiuteriai, galintys keistis jų turima informacija.

Vietinis tinkas (LAN Local Area Network) – tai vienos organizacijos kompiuterių tinklas, kai kompiuteriai tiesiogiai sujungiami kabeliu tame pačiame ar keliuose gretimuose pastatuose. Jungimui naudojami vytos poros (UTP) arba koaksialiniai (BNC) kabeliai. Darbar vietinuiose kompiuterių tinkluose gali būti naudojamas ir radijo ryšys.

WAN – (Wide Area Network) visuotinis (globalusis) tinklas.
Tai gali būti regiono, šalies ar pasaulinis kompiuterių tinklas.  Kompiuteriai ar jų vietiniai tinklai sujungiami į sistemą nepriklausomai nuo atstumo tarp jų. Jungimui naudojamos telefono linijos, palydoviniai ryšiai, optiniai kabeliai.

o

Kompiuterių tinklo įrenginiai

Tinklo plokštė – tai fizinė sąsaja tarp kompiuterio ir duomenų perdavimo terpės. Paprastai tinklo plokštės yra įstatomos į visų tinklo kompiuterių bei serverių plėtimo PCI (Peripheral Component Interconnect) jungčių lizdus arba integruojamos į pagrindines plokštes. Į atitinkamą plokštės jungtį (Port) atvedamas tinklo kabelis. Taigi, tinklo plokštė yra įrenginys, padedantis kompiuteriui pasinaudoti tinklo teikiamais resursais.

 

Šakotuvas (Hub)- tinklo įtaisas, į vieną tašką jungiantis daugelį ryšio linijų, ateinančių iš įvairių tinklo mazgų.

Komutatorius (Switch) – tai daugelį skirtingų jungčių turintis koncentratorius, galintis paskirstyti duomenis reikiamiems tinklo mazgams. Koncentratorius ne tik stiprina signalą, bet ir nukreipia duomenis nurodyto gavėjo adresu. Komutatorius sujungia tinklo segmentus, ar pačius tinklus.

Maršrutizatorius (Router) – tai įrenginys, skirtas dideliems tinklams formuoti, atlikti duomenų maršrutizavimą (Routing). Jis aprašo duomenų perdavimo srautų maršrutus, sujungia įvairių rūšių ir paskirčių tinklus į bendrą tinklą.

Duomenų perdavimo sparta (greitis) matuojama bodais (bitais/ per sekundę b/s). Naudojami ir didesni duomenų spartos matavimo vienetai pvz. Mbps (megabitai per sekundę).

Kompiuterių jungimo į tinklą būdai:

Daugiausia naudojami keturi pagrindiniai kompiuterių jungimo į tinklą būdai:

1)  žvaigždinis (star), kai prie vieno pagrindinio kompiuterio atskiromis linijomis jungiami kiti kompiuteriai ar išoriniai įrenginiai;

2)  žiedinis (ring), kai kompiuteriai ir išoriniai įrenginiai sujungiami ratu;

3) magistralinis (bus), kai visi tinklo kompiuteriai bei išoriniai įrenginiai jungiami prie vienos ryšio magistralės.

4) Medis (tree) - ryšio linijos sudaro savotišką „medį“.

Vietiniai tinklo kompiuteriai dažniausiai būna sujungti magistraliniu būdu. Po puliarus yra ir žvaigždinis jungimo būdas. Galima vietiniame tinkle naudoti ir mišrų jungimo būdą (pvz. viena kompiuterių klasė jungiama žvaigždiniu būdu, o kelios klaės jungiamos prie vienos ryšio magistralės).

© 2007 Informacinių technologijų mokytojas Saulius Brazauskas. Jonavos Senamiesčio gimnazija.