Duomenys ir kintamieji
Informacinių technologijų pamoka
Tikslai
 Teorinė 1 dalis
Įvadas
Sveikieji ir realieji skaičiai
Realiųjų skaičių vaizdavimas
Aritmetiniai veiksmai
 Teorinė 2 dalis
Loginiai duomenys
 Teoriniai testai

Pabandykite atsakyti į teorinių testų klausimus, tai padės Jums geriau įsisavinti terinę pamokų medžiagą
                 1 dalis »

                 2 dalis »

 Praktika

Įdėkite mokytojo duotą kompiuterinę laikmeną į diskelių skaitymo įrenginį. Ją atidarykite ir paleiskite vykdyti failą praktika.bat
1 dalis
Temų saraše pasirinkite: „Reiškinių reikšmės“. Paspauskite ENTER ir pasirinkite „Mokomoji programa“. Įveskite savo vardą ir pavardę. Pabadykite apskaičuoti reikškinių reikšmes.
2 dalis
Temų saraše pasirinkite: „Loginiai duomenys“. Paspauskite ENTER ir pasirinkite „Mokomoji programa“. Įveskite savo vardą ir pavardę. Pabadykite apskaičuoti reikškinių reikšmes.

 
Tikslai

Skatinti mokinių domėjimąsi šiuolaikinėmis programavimo technologijomis

1 dalis„Duomenys ir kintamieji. Aritmetiniai veiksmai“
1. Paaiškinti duomenų tipus, kintamojo sąvoką.
2. Išmokyti uždavinio salygoje atskirti pradinius duomenis (argumentus) ir galutinius duomenis (rezultatus).
3. Priminti sveikuosius ir realiuosius skaičius, jų vaizdavimo būdus.
4. Akcentuoti aritmetnių veiksmų žymėjimo skirtumus programavime ir matematikoje.
5. Išmokyti atlikti sveikųjų skaičių dalybos veiksmus (div, mod).

2 dalis „Duomenys ir kintamieji. Loginiai duomenys ir loginės operacijos“.
1. Paiškinti loginių duomenų ypatybes, žymėjimą programavimo kalbose.
2. Išmokyti atlikti logines operacijas: inversiją, kondikciją, disjunkciją.

Pamokos medžiagą galite parsisųsti *.doc formate.


© 2007 Jonavos Senamiesčio gimnazija. Mokytojas Saulius Brazauskas el. paštas saulius_br@centras.lt.