Programavimas PASCAL'iu
Pamokų ciklas
Programos struktūra
Skaitymo ir spausdinimo sakiniai
Priskyrimo sakinys
Sąlyginis sakinys
Ciklas WHILE
Ciklas FOR
 Praktika
                 1užduotis »
 
 
 
 
 
 
 Teoriniai testai
Bus vėliau
 
Sąlyginis sakinys

Programavime vieno veiksmo iš keleto pasirinkimas išreiškiamas sąlyginiu sakiniu.

Sąlyginį sakinį sudaro sąlyga, einanti po žodžio if („jeigu"), ir du sakiniai, einantys po žodžių then („tai") ir else („priešingu atveju"). Jei sąlyga tenkinama, tai atliekamas sakinys, einantis po žodžio then, jeigu ne - sakinys, einantis po žodžio else.

Sąlyga - tai loginis reiškinys: kai jo reikšmė True, sakoma, kad sąlyga tenkinama, kai False - netenkinama.

Sąlygų pavyzdžiai:

a >= 0; a + b + c <> 5;
x <= 0; 7 * x < -5;
(a=b) or (b=c); a and (b<>0);

Kad aiškiau matytųsi sąlyginio sakinio šakos (sprendimo variantai), algoritmuose jas rašome vieną po kita, t. y. žodį else lygiuojame su pirmosios šakos žodžiu then, o abi šakas šiek tiek pastumiame į dešinę nuo viso sąlyginio sakinio pradžios (žodžio if), kad matytųsi, jog abi šakos priklauso tam pačiam sąlyginiam sakiniui. Šitoks išdėstymas reikalingas, kad būtų patogiau skaityti.

Jei po žodžiu if sąlyga yra teisinga, vykdomas sakinys (sakiniai) parašyti po žodeliu then, jei sąlyga – neteisinga vykdomas sakinys (sakiniai) po žodeliu else. Jei uždavinio sprendimui, po žodeliais then ir else reikia įvykdyti kelis sakinius (bent du) tuomet prieš sakinius rašomas žodelis begin, o po sakinių – end. Toks sakinys vadinamas sudėtiniu sąlyginiu sakiniu.
Pvz.:
if a>0
......then
.........begin
.............x := a + a;
.............writeln ('x=', x);
.........end
.......else
.........begin
.............x := b + b;
.............writeln ('x=', x);
.........end;

Galimas sąlyginis sakinys, kuris turi tik šaką then, kuri atliekama kai sąlyga po if tenkinama, o jei sąlyga netenkinama vykdomi tolesni programos sakiniai. Jis vadinamas sutrumpintu sąlyginiu sakiniu.

Pvz. :
k : = a * a;
if a mod 2 = 0;
.........then k := k * a;

 

 


 
© 2007 Saulius Brazauskas. Jonavos Senamiesčio gimnazija.