Programavimas PASCAL'iu
Pamokų ciklas
Programos struktūra
Skaitymo ir spausdinimo sakiniai
Priskyrimo sakinys
Sąlyginis sakinys
Ciklas WHILE
Ciklas FOR
 Praktika
                 1užduotis »
 
 
 
 
 
 
 Teoriniai testai
Bus vėliau
 
Priskyrimo sakinys

Priskyrimo sakinį sudaro trys dalys: kairė pusė, priskyrimo simbolis, dešinė pusė. Priskyrimo simbolį sudaro du ženklai: dvitaškis ir lygybė. Kairėje priskyrimo simbolio pusėje rašomas vardas to kintamojo, kuriam priskiriama reikšmė, o dešinėje - reiškinys. Kartais reiškinys gali būti sudarytas tik iš vienos konstantos ar kintamojo. Paprastai priskyrimo sakiniai programavime naudojami reiškinių reikšmėms apskaičiuoti.

Priskyrimo sakinys - tai kintamasis ir reiškinys, atskirti priskyrimo simboliu ( := ). Programos apskaičiuota reiškinio reikšmė priskiriama kairėje užrašytam kintamajam.

Priskyrimo sakinių pavyzdžiai:

Sk := 5; x1 := 12.5;

Sprend := (3 * x)/(5+y);

x := true; y:= false;

z := (6=5) or (5<1) and (9<11)

1 taisyklė. Kintamasis būtinai kairėje pusėje, o reiškinys dešinėje.

2 taisyklė. Nepamirškite rašyti visų veiksmų ženklus (pvz. 3*a , o ne 3a), nerašykite dviejų veiksmų ženklų iš karto (pvz. a + — 2), jeigu yra trupmena apskliauskite skaitiklį ir vardiklį.

3 taisyklė Priskyrimo sakinyje gali būti tik vienas prizkyrimo simbolis. Negalima: x := z := y

© 2007 Saulius Brazauskas. Jonavos Senamiesčio gimnazija.