Programavimas PASCAL'iu
Pamokų ciklas
Programos struktūra
Skaitymo ir spausdinimo sakiniai
Priskyrimo sakinys
Sąlyginis sakinys
Ciklas WHILE
Ciklas FOR
 Praktika
                 1užduotis »
 
 
 
 
 
 
 Teoriniai testai
Bus vėliau
 
Skaitymo ir rašymo (spausdinimo) sakiniai

Skaitymo sakinys

Skaitymo sakiniu nurodoma, kurią klaviatūra surinktą reikšmę su kuriuo kintamuoju susieti. Šis sakinys pradedamas komanda Read (skaityti). Po šio žodžio skliaustuose nurodoma, su kurias kintamaisiais reikia susieti perskaitytas reikšmes.

Pavyzdys: Read (a, b, c);

Vykdant skaitymo sakinį programa laukia kol bus suvestos atitinkamos reikšmės. Jei įvestume skaičius 5, 10, 15 tai kompiuteris savo atmintinėje įsirašytų : a = 5, b = 10, c = 15.

Spausdinimo (rašymo) sakinys

Spausdinimo sakinio paskirtis – išspausdinti ekrane įvairius pranešimus ir programos rezultatus. Tai nurodoma komanda WriteLn (write line – „rašyti eilutėmis“).

1 taisyklė Jei reikia atspausdinti tekstą tuomet jis rašomas po komandos WriteLn skliausteliuose tarp apostrofų. Pvz.:

WriteLn (‘Labas’); Programa atspausdins žodelį : Labas

 

2 taisyklė Sveiką skaičių galima atspausdinti tokiais sakiniais:

WriteLn (5); programa atspausdins: 5

 

 

 

5

WriteLn (5: 4); programa skaičiui atspausdinti paliks 4 pozicijas:

Galima vietoj konkretaus skaitmens įrašyti kintamąjį. Tarkim programa apskaičiavo x = 25, tuomet

WriteLn (x:7) bus atspausdinta taip:

 

 

 

 

 

2

5

3 taisyklė Realų skaičių galima atspausdinti tokiu sakiniu:

WriteLn (15.57:7:1) būtų atspausdinta

 

 

 

1

5

.

6

Čia 7 – skaičiui rodyti skirtų pozicijų skaičius

1- pozicijų po kablelio skaičius (atkreipkite dėmesį, kad automatiškai skaičius suapvalinamas)

4 taisyklė Norint atspausdinti kelis komponentus vienoje eilutėje reikia skliausteliuose juos atskirti kableliais. Tarkim programa apskaičiavo tokias kintamųjų reikšmes x1 = 5.6 x2 = 14.788 tuomet -

WriteLn (‘x1=’, x1:5:2, ‘x2=’, x2:5:2) bus apspausdinta taip:

x

1

=

 

5

.

6

0

x

2

=

1

4

.

7

9

 

 
© 2007 Saulius Brazauskas. Jonavos Senamiesčio gimnazija.